fbpx
  • יוני 2023
07-06
טיש ירושלמי
רביעי
20:30
11-06
שיער רע
ראשון
20:30
19-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שני
14:00
19-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שני
11:00
20-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שלישי
17:00
20-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שלישי
20:00
21-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
רביעי
20:00
21-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
רביעי
17:00
22-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
חמישי
17:00
22-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
חמישי
20:00
25-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
ראשון
17:00
26-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שני
20:00
26-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שני
17:00
27-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שלישי
12:00
27-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שלישי
20:00
28-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
רביעי
20:00
28-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
רביעי
17:00
29-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
חמישי
11:00
29-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
חמישי
14:00

אודות

תיאטרון אספקלריא הינו תיאטרון פורץ דרך בתחומו, העוסק ביצירה יהודית מתוך הזדהות ואהבה.
היצירה היהודית שהוענקה לעולם על ידי עם ישראל הביאה בכנפיה תרבות יפה, עשירה, מוסרית ובעלת
השלכות חברתיות, לאומיות ואישיות רבות.
לאחר אלפיים שנה של יניקה מתרבויות זרות, העם היהודי המתחדש בארצו, חייב להציב לו , כמטרת על, לחדש
וליצור מתוך עולם הערכים הייחודי לו.

תיאטרון אספקלריא יוצר שפה תאטרונית חדשה – ישנה, בנויה על העבר מחד, ורואה פני עתיד מאידך וככזו זוכה היצירה היוצאת מבית היוצר של התיאטרון להתעניינות ולהערכה על יד חוגים רחבים מהארץ ומהעולם בראש התיאטרון עומד המייסד חגי לובר , שחקן, בימאי ויוצר המביא את התיאטרון , ביחד עם אנשי תרבות
ואירגון להשגים משמעותיים.

עדכונים וחדשות

נשמח לעזור לכם ברכישת מנוי
המשתלם ביותר

מתוך ההצגות

  • יוני 2023
07-06
טיש ירושלמי
רביעי
20:30
11-06
שיער רע
ראשון
20:30
19-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שני
14:00
19-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שני
11:00
20-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שלישי
17:00
20-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שלישי
20:00
21-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
רביעי
20:00
21-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
רביעי
17:00
22-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
חמישי
17:00
22-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
חמישי
20:00
25-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
ראשון
17:00
26-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שני
20:00
26-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שני
17:00
27-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
שלישי
12:00
27-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
שלישי
20:00
28-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
רביעי
20:00
28-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
רביעי
17:00
29-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה - לנשים בלבד
חמישי
11:00
29-06
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
חמישי
14:00

הלקוחות שלנו