fbpx
  • נובמבר 2022
  • דצמבר 2022
30-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
01-12
טיש ירושלמי
חמישי
20:30
02-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
03-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
05-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
06-12
שלום עולמים
שלישי
20:30
07-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
09-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
10-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
11-12
שברי לוחות
ראשון
20:30
12-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
13-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
14-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
16-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
17-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
19-12
ארבעה אבות
שני
21:00
20-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
20-12
הגינה של שלי
שלישי
12:00
21-12
אי זוגי
רביעי
20:00
21-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
23-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
24-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
25-12
חד הורים
ראשון
20:00
25-12
הקמצן שהפך לקבצן
ראשון
14:30
26-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
27-12
לבד בניו יורק
שלישי
20:30
27-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
28-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
30-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
31-12
שיער רע
שבת
20:30
31-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
20-12
הדרך ללב של ליבי
שלישי
14:30
21-12
הגינה של שלי
רביעי
14:30
21-12
הדרך ללב של ליבי
רביעי
12:00
22-12
הגינה של שלי
חמישי
12:00
22-12
הדרך ללב של ליבי
חמישי
14:30
26-12
הגינה של שלי
שני
12:00
26-12
הדרך ללב של ליבי
שני
14:30

אודות

תיאטרון אספקלריא הינו תיאטרון פורץ דרך בתחומו, העוסק ביצירה יהודית מתוך הזדהות ואהבה.
היצירה היהודית שהוענקה לעולם על ידי עם ישראל הביאה בכנפיה תרבות יפה, עשירה, מוסרית ובעלת
השלכות חברתיות, לאומיות ואישיות רבות.
לאחר אלפיים שנה של יניקה מתרבויות זרות, העם היהודי המתחדש בארצו, חייב להציב לו , כמטרת על, לחדש
וליצור מתוך עולם הערכים הייחודי לו.

תיאטרון אספקלריא יוצר שפה תאטרונית חדשה – ישנה, בנויה על העבר מחד, ורואה פני עתיד מאידך וככזו זוכה היצירה היוצאת מבית היוצר של התיאטרון להתעניינות ולהערכה על יד חוגים רחבים מהארץ ומהעולם בראש התיאטרון עומד המייסד חגי לובר , שחקן, בימאי ויוצר המביא את התיאטרון , ביחד עם אנשי תרבות
ואירגון להשגים משמעותיים.

עדכונים וחדשות

נשמח לעזור לכם ברכישת מנוי
המשתלם ביותר

מתוך ההצגות

  • נובמבר 2022
  • דצמבר 2022
30-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
01-12
טיש ירושלמי
חמישי
20:30
02-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
03-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
05-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
06-12
שלום עולמים
שלישי
20:30
07-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
09-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
10-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
11-12
שברי לוחות
ראשון
20:30
12-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
13-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
14-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
16-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
17-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
19-12
ארבעה אבות
שני
21:00
20-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
20-12
הגינה של שלי
שלישי
12:00
21-12
אי זוגי
רביעי
20:00
21-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
23-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
24-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
25-12
חד הורים
ראשון
20:00
25-12
הקמצן שהפך לקבצן
ראשון
14:30
26-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
27-12
לבד בניו יורק
שלישי
20:30
27-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
28-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
30-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
31-12
שיער רע
שבת
20:30
31-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
20-12
הדרך ללב של ליבי
שלישי
14:30
21-12
הגינה של שלי
רביעי
14:30
21-12
הדרך ללב של ליבי
רביעי
12:00
22-12
הגינה של שלי
חמישי
12:00
22-12
הדרך ללב של ליבי
חמישי
14:30
26-12
הגינה של שלי
שני
12:00
26-12
הדרך ללב של ליבי
שני
14:30

הלקוחות שלנו