fbpx
  • אוקטובר 2022
  • נובמבר 2022
  • דצמבר 2022
06-10
אי זוגי
חמישי
20:30
11-10
הדרך ללב של ליבי
שלישי
14:00
12-10
הדרך ללב של ליבי
רביעי
14:00
12-10
אי זוגי
רביעי
20:30
13-10
הדרך ללב של ליבי
חמישי
14:00
13-10
חד הורים
חמישי
20:30
14-10
הכיתה של נחמה נושא החמ"ד תשפ"ג
שישי
13:00
16-10
המסע של ברהלה
ראשון
12:00
20-10
ארבעה אבות
חמישי
20:30
20-10
הדרך ללב של ליבי
חמישי
17:00
25-10
שברי לוחות
שלישי
20:30
27-10
אי זוגי
חמישי
20:30
30-10
הדרך ללב של ליבי
ראשון
17:00
06-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
חמישי
17:00
07-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
08-10
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
21:00
11-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
11-10
הגינה של יעלי
שלישי
17:30
12-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
18:30
12-10
הגינה של יעלי
רביעי
17:30
13-10
תלוש - הזמנה מראש בלבד
חמישי
18:30
14-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
11:00
15-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
21:00
31-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
01-11
חד הורים
שלישי
20:30
05-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
19:30-2
09-11
שברי לוחות
רביעי
20:30
12-11
חד הורים
שבת
20:30
13-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
14-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
15-11
שלום עולמים
שלישי
21:00
17-11
אי זוגי
חמישי
20:30
18-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
21-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
23-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
24-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
חמישי
20:00
25-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
29-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
30-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
01-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
02-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
03-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
04-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
06-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
06-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
07-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
08-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
08-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
10-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
חמישי
20:00
10-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
11-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
13-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
15-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
16-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
17-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
20-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
20-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
22-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
24-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
01-12
טיש ירושלמי
חמישי
20:30
02-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
03-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
05-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
06-12
שלום עולמים
שלישי
20:30
07-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
08-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
09-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
10-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
11-12
שברי לוחות
ראשון
20:30
11-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
12-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
13-12
חד הורים
שלישי
20:30
13-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
13-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
14-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
15-12
אי זוגי
חמישי
20:30
15-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
16-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
17-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
18-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
20-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
20-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
21-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
22-12
חד הורים
חמישי
20:30
22-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
23-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
24-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
25-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
26-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
27-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
28-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
29-12
שברי לוחות
חמישי
20:30
30-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
31-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
01-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
04-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
06-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00

אודות

תיאטרון אספקלריא הינו תיאטרון פורץ דרך בתחומו, העוסק ביצירה יהודית מתוך הזדהות ואהבה.
היצירה היהודית שהוענקה לעולם על ידי עם ישראל הביאה בכנפיה תרבות יפה, עשירה, מוסרית ובעלת
השלכות חברתיות, לאומיות ואישיות רבות.
לאחר אלפיים שנה של יניקה מתרבויות זרות, העם היהודי המתחדש בארצו, חייב להציב לו , כמטרת על, לחדש
וליצור מתוך עולם הערכים הייחודי לו.

תיאטרון אספקלריא יוצר שפה תאטרונית חדשה – ישנה, בנויה על העבר מחד, ורואה פני עתיד מאידך וככזו זוכה היצירה היוצאת מבית היוצר של התיאטרון להתעניינות ולהערכה על יד חוגים רחבים מהארץ ומהעולם בראש התיאטרון עומד המייסד חגי לובר , שחקן, בימאי ויוצר המביא את התיאטרון , ביחד עם אנשי תרבות
ואירגון להשגים משמעותיים.

עדכונים וחדשות

נשמח לעזור לכם ברכישת מנוי
המשתלם ביותר

מתוך ההצגות

  • אוקטובר 2022
  • נובמבר 2022
  • דצמבר 2022
06-10
אי זוגי
חמישי
20:30
11-10
הדרך ללב של ליבי
שלישי
14:00
12-10
הדרך ללב של ליבי
רביעי
14:00
12-10
אי זוגי
רביעי
20:30
13-10
הדרך ללב של ליבי
חמישי
14:00
13-10
חד הורים
חמישי
20:30
14-10
הכיתה של נחמה נושא החמ"ד תשפ"ג
שישי
13:00
16-10
המסע של ברהלה
ראשון
12:00
20-10
ארבעה אבות
חמישי
20:30
20-10
הדרך ללב של ליבי
חמישי
17:00
25-10
שברי לוחות
שלישי
20:30
27-10
אי זוגי
חמישי
20:30
30-10
הדרך ללב של ליבי
ראשון
17:00
06-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
חמישי
17:00
07-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
08-10
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
21:00
11-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
11-10
הגינה של יעלי
שלישי
17:30
12-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
18:30
12-10
הגינה של יעלי
רביעי
17:30
13-10
תלוש - הזמנה מראש בלבד
חמישי
18:30
14-10
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
11:00
15-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
21:00
31-10
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
01-11
חד הורים
שלישי
20:30
05-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
19:30-2
09-11
שברי לוחות
רביעי
20:30
12-11
חד הורים
שבת
20:30
13-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
14-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
15-11
שלום עולמים
שלישי
21:00
17-11
אי זוגי
חמישי
20:30
18-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
21-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
23-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
24-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
חמישי
20:00
25-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
29-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
30-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
01-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
02-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
03-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
04-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
06-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
06-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
07-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
08-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
08-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
10-11
תלוש - הזמנה מראש בלבד
חמישי
20:00
10-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
11-11
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
12:00
13-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
15-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
16-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
17-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
20-11
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
ראשון
20:00
20-11
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
22-11
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
24-11
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
01-12
טיש ירושלמי
חמישי
20:30
02-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
03-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
05-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שני
20:30
06-12
שלום עולמים
שלישי
20:30
07-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:30
08-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
09-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
10-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:30
11-12
שברי לוחות
ראשון
20:30
11-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
12-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
13-12
חד הורים
שלישי
20:30
13-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שלישי
18:30
13-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
14-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
15-12
אי זוגי
חמישי
20:30
15-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
16-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
17-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
18-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
20-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
20-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00
21-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
22-12
חד הורים
חמישי
20:30
22-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
23-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
24-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
25-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
26-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שני
20:00
27-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שלישי
20:00
28-12
יהודי ביער - הזמנה מראש בלבד
רביעי
20:00
29-12
שברי לוחות
חמישי
20:30
30-12
תלוש - הזמנה מראש בלבד
שישי
13:00
31-12
TORN - הזמנה מראש בלבד
שבת
20:00
01-12
הגינה של יעלי
חמישי
17:00
04-12
הגינה של יעלי
ראשון
17:00
06-12
הגינה של יעלי
שלישי
17:00

הלקוחות שלנו