תשלום עבור צפיה בהצגה "ככל אשר ידבנו ליבו"

הקבלה אינה מוכרת לצרכי מס