תשלום עבור צפייה בהצגות של תיאטרון אספקלריא

הקבלה אינה מוכרת לצרכי מס