רכישת מנוי

*מנוי זהב = הצגות ללא הגבלה; כרטיס זוגי לכל הצגה, 550 ש"ח.
*מנוי כסף = 8 הצגות; כרטיס זוגי לכל הצגה, 400 ש"ח.
*מנוי נחושת = 4 הצגות; כרטיס זוגי לכל הצגה, 250 ש"ח.
*מנוי סטודנט = 4 הצגות; כרטיס זוגי לכל הצגה, 100 ש"ח.