רכישת מנוי

*מנוי זהב = הצגות ללא הגבלה. כרטיס זוגי לכל הצגה.
*מנוי כסף = 8 הצגות. כרטיס זוגי לכל הצגה.
*מנוי נחושת = 4 הצגות. כרטיס זוגי לכל הצגה.
*מנוי סטודנט = 4 הצגות. כרטיס זוגי לכל הצגה.