צור קשר

להזמנת הצגות – חפצי בכר aspakpro@gmail.com נייד: 052-5665573

מנכ"ל התיאטרון – חגי לובר hagay@aspaklaria.org

סמנכ"לית התיאטרון – עינת פרימן einat@aspaklaria.org

מנהלת משרד – דקלה רחימי info@aspaklaria.org

מנהלת שיווק – שרה הרצוג sara@aspaklaria.org

סגנית מנהלת שיווק – אהבה פז ahava@aspaklaria.org

רכזת השירותרון – רחל וורבוב rachel@aspaklaria.org

מנהלת חשבונות – ריבקי לוזון aspak1@aspaklaria.org

טופס פניה