אספקלריא

רשימת הצגות

תאריך מקום שם ההצגה פרטים נוספים
יב תמוז תשע"ח
25/06/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםשברי לוחות
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
יג תמוז תשע"ח
26/06/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםתהיי יפה ותשתקי
קהל יעד: נשים
להזמנת כרטיסים
טו תמוז תשע"ח
28/06/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםאיזו מדינה ?!
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
כה תמוז תשע"ח
08/07/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםשברי לוחות
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
כז תמוז תשע"ח
10/07/18
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושליםיהודי ביער
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
כז תמוז תשע"ח
10/07/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםתלוש
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
ג אב תשע"ח
15/07/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםשברי לוחות
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
ה אב תשע"ח
17/07/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםיהודי ביער
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
ז אב תשע"ח
19/07/18
12:00
אספקלריא שטנר 3 ירושליםיהודי ביער
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
יד אב תשע"ח
26/07/18
20:30
אספקלריא שטנר 3 ירושליםשברי לוחות
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
יז אב תשע"ח
29/07/18
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושליםשלום עולמים
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים
יט אב תשע"ח
31/07/18
20:30
בית מזיא רחוב מסילת ישרים 18 ירושליםשברי לוחות
קהל יעד: מעורב לנשים וגברים
להזמנת כרטיסים