תרגילים מצולמים של תלמידים בסדנא

תלמידי הקורס בתרגיל בנאום שיכנוע

בקורס עמידה בפני קהל מושם דגש רב על תרגול של המשתתפים, על מנת להטמיע את החומר הנלמד בסדנא ועל מנת לתת הזדמנות למשוב אישי של המשתתפים על ידי מנחה הקורס והמשתתפים האחרים.