לימודי משחק - תלת שנתי

לימודי משחק מלאים הנמשכים שלוש שנים ברצף.

הלימודים מיועדים למי שרוצה להפוך את המשחק למקצוע.

לרואים את עתידם בעולם המשחק ולמעונינים להתפתח באופן מקצועי ומרוכז.

הלימודים אינטנסיביים וכוללים למידה והתנסות בסגנונות משחק שונים.

בסוף כל שנה מועלית על ידי התלמידים הפקה באורך מלא.
הקבלה מותנית במבחן בד וראיון אישי.

ימי הלימודים : 

ראשון - 16:00-21:30

שלישי  - 9:00-15:45

רביעי - 9:00-15:45

* ייתכנו שינויים במערכת.

לימודי משחק - תלת שנתי