לימודי משחק - תלת שנתי

קורס ללימודי משחק מלאים לרואים עצמם בעתיד בעולם המשחק, למעוניינים להתפתח באופן מקצועי בעולם המשחק ולהקדיש לתחום תקופת לימודים מרוכזת, ומיועד למי שרוצה להפוך את המשחק למקצוע.
הלימודים אינטנסיביים וכוללים למידה והתנסות בסגנונות משחק שונים.
בסוף כל שנה מועלית על ידי התלמידים הפקה באורך מלא.
הקבלה מותנית במבחן בד  וראיון אישי.

תאריך תחילת הלימודים : ה חשון 6.11.16

ימי הלימודים : 

ראשון - 16:00-21:30

שלישי  - 9:00-15:45

רביעי - 9:00-15:45

שכר לימוד : 15,500 ש"ח 

לימודי משחק - תלת שנתי