פגישת מנהלי אספקלריא עם ח"כ ויו"ר סיעת הבית היהודי שולי מועלם

פגישת  מנהלי אספקלריא עם ח"כ ויו"ר סיעת הבית היהודי שולי מועלם