פתיחת שלוחת אספלקריא בטורונטו

פתיחת שלוחת אספלקריא בטורונטו